אתרים ארכיאולוגים

מצד חצבה - עיר אובות

עיר אובות

4.30 / 103
תל חסי - ישראל

ישראל

4.50 / 57
חורבת הוגה - ישראל

ישראל

4.50 / 13
תל שרע - ישראל

ישראל

4.50 / 23
תל נגילה - ישראל

ישראל

4.30 / 211
תל מלחתה - ישראל

ישראל

5.00 / 1
תל עירא - ישראל

ישראל

4.30 / 6
חורבת ענים - ישראל

ישראל

4.50 / 221
תל גזר - ישראל

ישראל

4.50 / 1129
מצד מחמל - ישראל

ישראל

4.70 / 25
תל רכש - ישראל

ישראל

4.40 / 57
יפתחאל - ישראל

ישראל

4.40 / 37
מצד תמר - ישראל

ישראל

3.80 / 115
תל כודאדי - תל אביב-יפו

תל אביב-יפו

4.40 / 9
חורבת קצרה - ישראל

ישראל

4.60 / 109

תגיות קשורות