שירותי ניקיון

קבוצת ש.ניר בע"מ - העלייה 1, נוף הגליל

העלייה 1, נוף הגליל

3.80 / 12
חברת ניקיון בירושלים - יוסף צבי רימון 63 ירושלים מיקוד 93715 יד חרוצים 18 ירושלים ת.ד 53109 מיקוד 9153002, 93715

יוסף צבי רימון 63 ירושלים מיקוד 93715 יד חרוצים 18 ירושלים ת.ד 53109 מיקוד 9153002, 93715

4.70 / 25

רשתות וחברות בתחום שירותי ניקיון

תגיות קשורות